Là một người chơi cá cược

Khoảng ba hoặc bốn năm trước dưới ảnh hưởng của các đồng nghiệp tôi bắt đầu tiếp cận với cá cược bóng đá, bởi vì vốn dĩ đã thích xem bóng nên bắt đầu chơi rất nhanh.

Trong quá trình chơi mặc dù không kiếm được nhiều, nhưng cũng là một số tiền nhỏ. Đúng lúc sắp nghỉ hưu rồi,quyết định sau khi nghỉ hưu bắt đầu nghiên cứu sâu đồng thời đem toàn bộ  thành quả nghiên cứu đó ghi chép lại.